Adakah penggunaan Wikipedia sebagai rujukan dibenarkan dalam penulisan akademik?

Penulisan akademik merupakan laporan dan karyaan yang berlandaskan tinjauan literatur ke atas hasil kajian dan nukilan ilmiah yang oleh dipercayai, khususnya bahan yang telah ditelah dilakukan tinjuan dan semakan oleh pihak yang berautomi dalam bidang tersebut (Peer Reiviewed).

Wikipedia memberikan gambaran menyeluruh tentang sesuatu topik tetapi kurang sesuai dijadikan sumber rujukan untuk penulisan ilmiah kerana sifatnya yang kerap berubah (Hutchison, 2013; McAdoo, 2009).

Walau bagaimanapun, anda masih boleh menunjukkan sumber rujukan ini dengan menyatakan tarikh capaian maklumat tersebut (Media College Library, 2016; McAdoo, 2009). Misalnya:

Psychology. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved October 14, 2009, from http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology.

Anda boleh melihat contoh yang komprehensif dengan mengeklik pautan ini: 3 ways to cite Wikipedia. (n.d.). in WikiHow. http://www.wikihow.com/Cite-Wikipedia

Rujukan

Hutchison, Katie. (2013). Ask Us: How do I cite Wikipedia? Retrieved from http://libanswers.walsh.edu/a.php?qid=460535

McAdoo, Timothy. (2009). How to cite Wikipedia in APA Style. Retrieved April 22, 2016 from http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/how-to-cite-wikipedia-in-apa-style.html

Media College Libray. (2016). APA style guide. Retrieved from http://libraryguides.medaille.edu/apacitationexamples.

3 ways to cite Wikipedia(n.d.). in WikiHow. Retrieved April 22, 2016 from http://www.wikihow.com/Cite-Wikipedia