Google Apps For Educator

Pemilik akaun Gmail disediakan kemudahan Google Apps secara percuma. Antaranya ialah Google Drive untuk penyimpanan Data, untuk golongan pendidik yang mempunyai domain name “edu”, kapasitinya adalah tiada had.

Selain daripada Dirve, terdapat applikasi sepeti:

  • Docs (dokumen serupa dengan MS Word)
  • Slides (persembahan slide elektronik)
  • Sheets (lembaran data untuk penganalisisan data)
  • Forms (borang yang boleh berfungsi sebagai soal selidik, kuiz dll.)
  • Photos (Album dan Penyunting Foto)
  • Calendar (Mewujudkan event, kolaborasi dan pelawaan peserta)
  • Blogger (Penyediaan blog)
  • Sites (penyediaan site). dsb.

Google Drive

Google Drive merupakan kemudahan penyimpanan data yang membolehkan pemiliknya berkongsi maklumat untuk pelbagai tujuan.
yang berikutnya merupakan penerangan ringkas tenteng fungsi dan penggunaan Google Drive:

Cara perkongsian maklumatnya adalah seperti yang berikut:

Google Slides

Google Slides merupakan salah satu Apps percuma yang disediakan untuk Pemilik Akaun Gmail.

Ia mempunyai fungsi yang lebih kurang sama dengan MS PowerPoint. Ia boleh dimainkan secara online ataupun offline (sekiranya anda install Google Drive untuk kegunaan secara Offline).

Antara fitur yang disediakan olehnya adalah seperti yang berikut: