Kursus Frog VLE untuk pelajar PISMP Ambilan Jun 2014 (Sem 5)

Pada 2 Nov 2016 (Rabu), Kursus Frog VLE untuk pelajar PISMP Sem 5 seramai 64 orang akan diadakan di Bilik Persidangan, IPGK Tun Hussein Onn dari pukul 8.00 pagi sehingga 4.30 petang.

Tujuan dan Objektif kursus ini adalah pendedahan kepada konsep Virtual Learning Environment (VLE) dan membangunkan Site Pembelajaran. Ia melibatkan muat naik bahan pengajaran dan pembelajaran ke My resources dan Google Drive, Menggunakan widget seperti Text, Media, Quizzes, Calendar, Bookshelf dan sebagainya untuk menyediakan bahan dan aktiviti pembelajaran dan kemudian Publish dan Assign web tersebut.

Teknologi dan reka bentuk Frog VLE telah dikemaskini dari masa ke semasa. Banyak fitur baru telah ditambah untuk menjadikan pengarangan di VLE lebih fleksibel dan pelbagai. Salah satu widget baru yang dapat mengayakan pengalaman visual pengguna VLE ialah Photo Stream, iaitu widget yang membolehkan penyediaan album dalam talian.

Walau bagaimanapun, prosedurnya penggunaan widget Photo Stream ini agak meletihkan kerana selepas guru muat naikkan koleksi foto ke My Resources, setakat ini, foto hanya boleh dihantar satu per satu ke Site yang ditujui dan tiada jalan pintas untuk melaksanakannya secara pukal.

Setiap album menggunakan Tag yang sama dengan koleksi gambarnya, misalnya widget Photo Stream yang Tagnya “Photo1” akan memaparkan semua koleksi foto yang mempunyai tag yang sama, iaitu “Photo1” juga.

Anda boleh ikuti tutorial langkah demi langkah di bawah ini untuk cuba menyediakan album di Frog VLE.

Klik pautan yang berikut untuk melihat Contoh Site yang telah dipublished on web:

Microsoft Office Specialist PowerPoint 2013

Very lucky of me to be able to join the Microsoft Office Specialist PowerPoint 2013 course held in Intan  Kampus Wilayah Selatan, Kluang from 9-13 Oct 2013. 25 participants from various Government agencies have the opportunity to learn about MOS PowerPoint 2013.

After the brief course and exam preparation, all of us passed the exam. This is my first MOS achievement for Microsoft Office 2013, after two long years.

Algoritma (Algorithm)

Dalam pembelajaran pemikiran komputasional, salah satu komponen utama ialah “Algorithm”, iaitu satu set prosedur yang mengarah komputer ataupun perkakasan elektronik lain melakasanakan arahan demi menyelesaikan sesuatu masalah.

Video yang berikut memberikan gambaran keseluruhan tentang algoritma:

 Khan Academy Computing. (2014). What is an algorithm and why would you care?
Yang berikut adalah versi yang melibatkan pemikiran analisis untuk mengikuti penerangannya.
Klik untuk melihat contoh bagaimana Pemikiran Komputasional diintegrasikan dalam kurikulum K-12:

Contoh aktiviti pengintegrasian kemahiran membentuk algoritma dalam pengajaran dan pembelajaran:

 

 • Bahasa – Menerangkan langkah-langkah melaksanakan pertandingan perbahasan, menceritakan langkah-langkah memberus gigi, turutan langkah untuk mencarikan maksud sesuatu perkataan dalam kamus…
 • PJK – Menyenaraikan langkah-langkah membuat lembaran cakera, lontar peluru, lompat tinggi, dll.
 • KH – Menceritakan prosedur membakar piza, menjahit baju, membuat projek kayu seperti projek reka cipta dll.
 • TMK – Menyediakan arahan untuk menggerakkan Sprite.

Teknik Leraian (Decompose)

Kemahiran Pemikiran Komputasional: Teknik Leraian (Decomposition)

Sebelum menyelesaikan masalah, terlebih dahulu perlu kita memahami masalah tersebut (BBC, 2016). Teknik leraian cuba meleraikan sebuah masalah yang kompleks kepada beberapa masalah yang lebih kecil kepada beberapa tugasan yang dapat ditangani satu per satu sehingga keseluruhan masalah selesai.

Kemahiran menganalisis membolehkan individu mengenalpasti apakah unsur ataupun subkomponen yang hadir dalam gambaran besar dan meleraikannya ke dalam sub komponen yang lebih halus. Keupayaan mengenalpasti struktur seperti masalah utama, faktor ataupun punca masalah, kesan yang dihadapi, pihak yang terlibat dan lain-lain lagi membolehkan individu mengenalpasti elemen ataupun subkomponen utama, ia menjadi asas untuk individu membuat penilaian, pemilihan dan membuat keputusan kemudian. Teknik leraian merupakan kemahiran yang yang mendahului proses penilaian dan mengabstrak elemen yang utama dan mengabaikan elemen-elemen lain yang kurang penting.

Contoh aktiviti “unplug” untuk pengukuhan teknik leraian ini:

Contoh aktiviti pembelajaran yang diintegrasikan dengan teknik leraian:

 • Sains – mengenalpasti bahagian tumbuhan / bunga, mengenalpasti kitaran hidup sesuatu jenis haiwan / tumbuhan.
 • Bahasa – menyediakan resepi masak nasi lemak / menyenaraikan bahagian-bahagian rumah ataupun bangunan, mengenalpasti struktur / pola ayat,  dll.
 • TMK – mengenalpasti elemen-elemen multimedia dalam sesebuah pakej pembelajaran interaktif, menamakan bahagian-bahagian dalam sebuah kamera digital SRL…

Klik untuk bacaan lanjut:

Google Open Online Education. (n.d.). What is computasional Thinking?

Rujukan

BBC. (2016). Introduction to computational thinkinghttp://www.bbc.co.uk/education/guides/zp92mp3/revision
Curriki. (2016). Computational thinking: Decomposition. [Video file]. Retrieved October 1, 2016 from https://www.youtube.com/watch?v=yQVTijX437c

Pemikiran Komputasional

     Pemikiran Komputasional (CT) merupakan proses penyelesaian masalah yang memerlukan usaha memecahkan sesuatu masalah kepada komponen yang lebih kecil (Decompose), cuba mengekstrak idea ataupun maklumat yang penting dan relevan (Abstraction), mengenali corak (Pattern) yang membolehkan perancangan penyelesaian yang tepat bagi mengelakkan ulangan dan tindakan yang kurang releven supaya meningkatkan keberkesanan proses penyelesaian masalah tersebut. Individu perlu menggunakan pemikiran logikal (Logical Reasoning) bagi mengenalpasti maklumat yang penting dan mengaturkan langkah penyelesaian mengikut turutan yang logikal (Algorithm), menilai pemilihan dan keputusan yang telah dilakukan bagi menguji kesahihan dan keboleh laksanaan prosedur tersebut (Evaluation).

CT merupakan satu set konsep, aplikasi, perkakasan dan kemahiran sains komputer yang membantu manusia memahami tingkah laku manusia, menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian serta mereka bentuk sistem (The National Academic Press, 2010).

      Jeannette Wing dari Carnegie Mellon Universtiy merupakan master mind yang memulakan pergerakan memperkenalkan pemikiran computasional pada tahun 2006. (The National Academic Press, 2010).

 

Anda boleh mengeklik pautan yang berikut untuk mencapai laman web tersebut. Ia disediakan dalam bahasa Inggeris.

Klik untuk mencapai laman web:
Rujukan
Carnegie Mellon. Center for Computational Thinking. (2012). What is computational thinking? Akses pada 27 Mac 2016 daripada http://www.cs.cmu.edu/~CompThink/
The National Academic Press. (2010). What is computational thiniking? in Report of a workshop on the scope and nature of computational thinking. Akses pada 27 Mac 2016daripada http://www.nap.edu/read/12840/chapter/3

Pemikiran Komputasional -Senario Malaysia.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 telah memasukkan STEM (Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) ke dalam PdP (BERNAMA, 2016). Seiring trend dunia pada abad ke-21 menekankan peranan teknologi sebagai pendorong kepada PdP dan literasi digital, kemahiran Pemikiran Komputasional akan diperkenalkan kepada semua murid Tahun 1 di semua sekolah rendah dan juga pelajar Tingkatan 1 dan 4 di semua sekolah Menengah.

Yang berikut merupakan berita yang disiarkan melalui RTM1 berkenaan pelaksanaan program ini:

Berita National RTM1. (2016). Pemikiran Komputasional dan Sains Komputer diajar di sekolah tahun hadapan. [11 Ogos 2016].

Apakah itu Pemikiran Komputasional (Computational thinking)?
“Pemikiran Komputasional merupakan keupayaan berfikir secara logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip sains komputer melalui kemahiran algoritma dan pengaturcaraan.”

 

Kemahiran Pemikiran Komputasional melibatkan kemahiran seperti yang berikut:
 • Menyelesaikan masalah kompleks dengan pemikiran komputasional menggunakan teknologikomputer.
 • Menyusun, menganalisis dan mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik.
 • Menterjemah data melalui konsep peniskalaan (abstraction) seperti model dan simulasi.
 • Menyelesaikan permasalahan melalui pemikiran algoritma.
 • Mengenal pasti, menganalisis, dan melaksanakan penyelesaian yang mungkin bagi mencapaimatlamat untuk mendapatkan kombinasi langkah dan sumber yang paling cekap dan berkesan

DSKP KSSR Semakan 2017
Anda boleh memuat turun dokumen yang berkenaan melalui pautan yang berikut:

http://bpk.moe.gov.my/index.php/muat-turun-dokumen/

The International Society for Technology in Education (ISTE) telah menyediakan video penerangan berhubung pemikiran komputasional:

ISTE. (2012). Computational thinking skill: A digital age skill for everyone.

Anda boleh klik pada pautan yang berikut untuk bacaan lanjut:

ISTE. (2011). Operational definition of computational thinking skills. for K-12 education.

ISTE Connect. (2015). It’s time to demystify computational thinking.  

Sykora, Carolyn. (2014). Computational thinking for all. 
Rujukan

Azura Abas. (2016, Aug 11). Computer thinking skills to be introduced in School curriculum next year.New Straits Times Online. http://www.nst.com.my/news/2016/08/164732/computational-thinking-skills-be-introduced-school-curriculum-next-year

Berita National RTM1. (2016). Pemikiran Komputasional dan Sains Komputer diajar di sekolah tahun hadapan. [11 Ogos 2016]. Retrieved Aug 13, 2016 from https://www.youtube.com/watch?v=f3rEFYgRF3A

BERNAMA. (2016, Ogos 11).  Pemikiran komputasional, sains komputer akan diajar di sekolah tahun depan. Utusan Online. http://www.utusan.com.my/berita/nasional/pemikiran-komputasional-sains-komputer-akan-diajar-di-sekolah-tahun-depan-1.369190

ISTE. (2012). Computational Thinking: A digital age skill for everyone.

. Retrieved Aug 13, 2016 from https://www.youtube.com/watch?v=VFcUgSYyRPg

ISTE Connect. (2015). It’s time to demystify computational thinking. Retrieved Aug 13, 2016 fromhttps://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=501

Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2016). Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR (Semakan.).[PowerPoint]. Retrieved Aug 13, 2016 from http://ppdmuar.my/laporanunit/attachments/article/4058/2_KSSR%20BARU.ppt.

Sykora, Carolyn. (2014). Computational thinking for all. Retrieved Aug 13,  2016 from https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=152