Algoritma (Algorithm)

Dalam pembelajaran pemikiran komputasional, salah satu komponen utama ialah “Algorithm”, iaitu satu set prosedur yang mengarah komputer ataupun perkakasan elektronik lain melakasanakan arahan demi menyelesaikan sesuatu masalah.

Video yang berikut memberikan gambaran keseluruhan tentang algoritma:

 Khan Academy Computing. (2014). What is an algorithm and why would you care?
Yang berikut adalah versi yang melibatkan pemikiran analisis untuk mengikuti penerangannya.
Klik untuk melihat contoh bagaimana Pemikiran Komputasional diintegrasikan dalam kurikulum K-12:

Contoh aktiviti pengintegrasian kemahiran membentuk algoritma dalam pengajaran dan pembelajaran:

 

  • Bahasa – Menerangkan langkah-langkah melaksanakan pertandingan perbahasan, menceritakan langkah-langkah memberus gigi, turutan langkah untuk mencarikan maksud sesuatu perkataan dalam kamus…
  • PJK – Menyenaraikan langkah-langkah membuat lembaran cakera, lontar peluru, lompat tinggi, dll.
  • KH – Menceritakan prosedur membakar piza, menjahit baju, membuat projek kayu seperti projek reka cipta dll.
  • TMK – Menyediakan arahan untuk menggerakkan Sprite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.