Pemikiran Komputasional -Senario Malaysia.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 telah memasukkan STEM (Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) ke dalam PdP (BERNAMA, 2016). Seiring trend dunia pada abad ke-21 menekankan peranan teknologi sebagai pendorong kepada PdP dan literasi digital, kemahiran Pemikiran Komputasional akan diperkenalkan kepada semua murid Tahun 1 di semua sekolah rendah dan juga pelajar Tingkatan 1 dan 4 di semua sekolah Menengah.

Yang berikut merupakan berita yang disiarkan melalui RTM1 berkenaan pelaksanaan program ini:

Berita National RTM1. (2016). Pemikiran Komputasional dan Sains Komputer diajar di sekolah tahun hadapan. [11 Ogos 2016].

Apakah itu Pemikiran Komputasional (Computational thinking)?
“Pemikiran Komputasional merupakan keupayaan berfikir secara logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip sains komputer melalui kemahiran algoritma dan pengaturcaraan.”

 

Kemahiran Pemikiran Komputasional melibatkan kemahiran seperti yang berikut:
  • Menyelesaikan masalah kompleks dengan pemikiran komputasional menggunakan teknologikomputer.
  • Menyusun, menganalisis dan mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik.
  • Menterjemah data melalui konsep peniskalaan (abstraction) seperti model dan simulasi.
  • Menyelesaikan permasalahan melalui pemikiran algoritma.
  • Mengenal pasti, menganalisis, dan melaksanakan penyelesaian yang mungkin bagi mencapaimatlamat untuk mendapatkan kombinasi langkah dan sumber yang paling cekap dan berkesan

DSKP KSSR Semakan 2017
Anda boleh memuat turun dokumen yang berkenaan melalui pautan yang berikut:

http://bpk.moe.gov.my/index.php/muat-turun-dokumen/

The International Society for Technology in Education (ISTE) telah menyediakan video penerangan berhubung pemikiran komputasional:

ISTE. (2012). Computational thinking skill: A digital age skill for everyone.

Anda boleh klik pada pautan yang berikut untuk bacaan lanjut:

ISTE. (2011). Operational definition of computational thinking skills. for K-12 education.

ISTE Connect. (2015). It’s time to demystify computational thinking.  

Sykora, Carolyn. (2014). Computational thinking for all. 
Rujukan

Azura Abas. (2016, Aug 11). Computer thinking skills to be introduced in School curriculum next year.New Straits Times Online. http://www.nst.com.my/news/2016/08/164732/computational-thinking-skills-be-introduced-school-curriculum-next-year

Berita National RTM1. (2016). Pemikiran Komputasional dan Sains Komputer diajar di sekolah tahun hadapan. [11 Ogos 2016]. Retrieved Aug 13, 2016 from https://www.youtube.com/watch?v=f3rEFYgRF3A

BERNAMA. (2016, Ogos 11).  Pemikiran komputasional, sains komputer akan diajar di sekolah tahun depan. Utusan Online. http://www.utusan.com.my/berita/nasional/pemikiran-komputasional-sains-komputer-akan-diajar-di-sekolah-tahun-depan-1.369190

ISTE. (2012). Computational Thinking: A digital age skill for everyone.

. Retrieved Aug 13, 2016 from https://www.youtube.com/watch?v=VFcUgSYyRPg

ISTE Connect. (2015). It’s time to demystify computational thinking. Retrieved Aug 13, 2016 fromhttps://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=501

Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2016). Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR (Semakan.).[PowerPoint]. Retrieved Aug 13, 2016 from http://ppdmuar.my/laporanunit/attachments/article/4058/2_KSSR%20BARU.ppt.

Sykora, Carolyn. (2014). Computational thinking for all. Retrieved Aug 13,  2016 from https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=152

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.