Scratch – Let’s dance!

Kita dapat mengubah penampilan Sprite  dan latar belakang dengan menggunakan fitur Draw Scratch. Ia membenarkan kita retuochi imej sama ada dalam bentuk vector ataupun bimp.

Dengan blok kod “Next costume” membenarkan Sprite bertukar wajah mengikut kekerapan dan kelajuan yang ditetapkan. Setelah diiringi dengan muzik yang sesuai, ia akan menjadi lebih menarik.

Yang berrikut merupakan projek mini yang cuba mengadunkan muzik dengan pergerakan.

Klik pada butang hijau dan tontonilah persembahan tarian daripada Owl, theSprite .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.