GPP1063 Pengantar Pengajian Profesional (BM)

Salam sejahtera 1 Malaysia.

Kursus ini bertujuan membantu anda menyediakan diri anda dengan konsep, idea, kemahiran dan budi pekerti mulia sebagai seorang guru yang berwawasan dan mantap dalam kerjaya sebagai seorang pendidik.

Guru mempunyai visi dan misi yang berorientasikan penyumbangan khidmat bakti dalam membatu generasi muda mencungkil bakat dan mengembangkan potensi mereka secara optimum.

Sila membuat pembacaan nota dan menjalankan aktiviti yang disediakan untuk anda. Mudah-mudahan panduan ini memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang peranan anda dalam dunia pendidikan.

Anda boleh juga layari  Mirror Site (Schoology) Access Code: ” 8N8MK-PKT6Z
Aktiviti pembelajaran disediakan pada versi Schoology.


Klik untuk maklumat lanjut:

PengenalanRangka Kursus | Tajuk Tutorial |Topik: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Modul | Tugasan | Forum
Mirror Site (Schoology) Access Code: ” 8N8MK-PKT6Z