GPP1063 Pengantar Pengajian Profesional (BM)

Tajuk Tutorial

Sesi Tutorial diadakan pada setiap hari Rabu, jam pukul 8.00 pagi hingga 9.00 pagi. Ia merupakan aktiviti yang diadakan dengan tujuan membantu pelajar menguasai konsep dan kemahiran yang berkaitan dengan pengajian profesional.

Pada setiap minggu akan diadakan tajuk tutorial yang berlainan. Topik bertanda T1-T9 adalah sebahagian daripada tugasan yang diberikan markah sebanyak 30% daripada keseluruhan pentaksiran kursus.

Anda dikehendaki membentuk sembilan buah kumpulan dan setiap kumpulan akan membuat persediaan dan pembentangan menurut tarikh yang ditetapkan. Anda dikehendaki menyediakan persembahan elektronik untuk pembentangan (15-20 minit) dan diikuti dengan sesi soal-jawab (10-15 minit). Rujuk lampiran yang berikut untuk butir lanjut:

Klik untuk maklumat lanjut:

PengenalanRangka Kursus | Tajuk Tutorial |Topik: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Modul | Tugasan | Forum

Anda boleh juga layari  Mirror Site (Schoology) Access Code: ” 8N8MK-PKT6Z
Aktiviti pembelajaran disediakan pada versi Schoology.