T1 Definisi dan konsep pendidikan

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

  1. Menjelaskan definisi dan konsep pendidikan.
  2. Menterjemahkan konsep pendidikan dari perpektif Islam dan Barat dalam bentuk pengurusan grafik.
  3. Menghuraikan implikasi perspektif Islam dan Barat terhadap pendidikan Malaysia.

 

Sila rujuk persembahan elektronik ini bagi mendapatkan gambaran umum berhubung definisi dan konsep pendidikan.

Anda perlu membuat bacaan lanjut nota yang disediakan dalam folder Modul bagi mengetahui butiran lanjut berhubung topik ini.