Membina Kuiz Menggunakan Google Forms yang baru!

Google Forms telah menambahkan fitur baru yang membolehkannya bertindak sebagai alat penyediaan KUIZ yang dapat mengira skor pencapaian secara automatik (Auto Self-Grading Quiz) tanpa memerlukan add-on seperti Flubaro.

Kelebihannya ialah Kuiz dalam talian ini boleh ditadbir tanpa bersandarkan kepada sebarang LMS seperti Schoology, Edmodo, Moodle dll.

Namun begitu, ia boleh di”Embed” ataupun “Linked” kepada LMS, halaman web, emel dan lain-lain lagi.

Yang berikut merupakan panduan langkah demi langkah membina KUIZ menggunakan Google Forms yang baru:

Anda boleh cuba menjawab KUIZ ini dengan mengeklik pautan yang berikut:

CT&CS Classroom Investigation

I am very lucky to be given the opportunity to participate in the training as Master Trainer  for Computational Thinking Skills and Teaching Computer Science Programme (CT & CS) which is yet to be certified by British Computing Society.

Very grateful to the Headmaster, Senior Assistants, accompanying teachers and students from a local Primary School that kindly had allowed me to conduct the Classroom investigation to test on the effect of integrating CT skills into KSSR Year 5 TMK curriculum.

Hopefully this experience may help me to steer my orientation towards the integration of CT into effective teaching and learning process.

Click to view album>>

Google Apps For Educator

Pemilik akaun Gmail disediakan kemudahan Google Apps secara percuma. Antaranya ialah Google Drive untuk penyimpanan Data, untuk golongan pendidik yang mempunyai domain name “edu”, kapasitinya adalah tiada had.

Selain daripada Dirve, terdapat applikasi sepeti:

  • Docs (dokumen serupa dengan MS Word)
  • Slides (persembahan slide elektronik)
  • Sheets (lembaran data untuk penganalisisan data)
  • Forms (borang yang boleh berfungsi sebagai soal selidik, kuiz dll.)
  • Photos (Album dan Penyunting Foto)
  • Calendar (Mewujudkan event, kolaborasi dan pelawaan peserta)
  • Blogger (Penyediaan blog)
  • Sites (penyediaan site). dsb.