TMK dalam Pengajaran

Perkongsian maklumat bersama Jurulatih-jurulatih Maktab Teknik PDRM, Muar, Johor

Skop:

  • Konsep pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran
  • Penggunaan MS Office dalam penyediaan  bahan pengajaran & pembelajaran
  • Teknik persembahan
  • Google Apps for Educator
  • MLearning – Telefon bimbit dalam PdP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.