Google Apps untuk pendidikan

4.4 Google Form

Google Form digunakan untuk tujuan menjalankan penyelidikan, kuiz secara atas talian. Ia mempunyai fungsi untuk melakukan analisis data dan memaparkan laporan berbentuk carta.

Klik sini untuk panduan lengkap berhubung:

 
Google Forms 2014 tutorial. (2014).

Menjana Kuiz

Menggunakan Google Form untuk membuat kuiz item aneka pilihan yang dapat membuat pemarkahan automatik.

F

FenneChemist. (2012). Making gradable Google Form (self grading multiple choice quiz).

 

Pengintegrasian TMK | MS Office : Word | PowerPoint | Teknik Persembahan | Google Drive | Google Document Google SlidesGoogle Form | Google Sheet | Google Sites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.