MS Office in action!

3) Teknik Persembahan yang Berkesan

Ciri-ciri persembahan yang baik merupakan asas penyampaian yang berkesan:

Ciri-ciri persembahan yang baik by Sumitra Kan Fong Kuen

 

Teknik penyampaian yang baik boleh dirumuskan seperti yang berikut:

 

1) Menyediakan penonton

 • Mewujudkan kontak mata bagi menarik perhatian semua penonton
 • Adakah induksi set yang mengarahkan perhatian penonton kepada kandungan persembahan
 • Menyatakan objektif dan skop persembahan dan hasil pembelajaran yang diharapkan
 • Menyatakan arahan yang jelas dan eksplisit agar penonton bertindak menurut keperluan yang ditetapkan

 

2) Mengekalkan minat dan perhatian penonton

 • Berbual dengan penonton dan tidak hanya fokus kepada alat dan bantu mengajar (memandang skrin ataupun membaca daripada nota)
 • Mempersembahkan maklumat secara progresif (berperingkat)
 • Hadkan satu konsep ataupun idea pada setiap slaid.
 • Persembahan elektronik berunsur visual
 • Bersedia dengan pelan tindakan alternatif sekiranya timbul masalah teknikal
 • Masa persembahan tidak melebihi 10 minit
 • Melibatkan penyertaan penonton secara aktif sepanjang proses persembahan melalui sesi perbincangan, soal-jawab, mencatat nota ringkas dll.
 • Soalan yang dikemukakan adalah soalan terbuka yang meminta penonton membuat perbandingan, pendapat, penilaian, cadangan dsb.

 

3) Penutup yang berkesan

 • Membuat rumusan pada akhir persembahan
 • Mencadangkan aktiviti susulan (jika perlu)

 

Sekiranya kita membuat penilaian keberkesanan persembahan tersebut dan membuat penambahbaikan yang diperlukan, maka kualiti persembahan yang seterusnya akan meningkat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.