Topik 2 Bidang Pengajian Profesional

Pengajian Profesional merangkumi beberapa bidang pengajian utama. Ia termasukklah psikologi, sosiologi, falsafah, pedagagi, teknologi, dan lain-lain lagi. Kesemua bidang ini menyumbangkan idea, strategi, kaedah dan teknik yang membantu kita memahami pemikiran, perasaan dan tingkah laku manusia dan seterusnya membantu mereka dalam mengawal emosi, tingkah laku dan pembelajaran bagi meningkatkan lagi kualiti hidup mereka.

Psikologi Pendidikan merupakan sebuah kajian saintifik berlandaskan dapat kajian yang objektif. Namun, ia terdiri daripada pelbagai pendekatan untuk memperolehi maklumat dan cara membantu pelajar mengembangkan potensinya dan menguasai pembelajaran seoptimumnya.

Sosilogi pendidikan pula merupakan aplikasi  prinsip  dan  kaedah  sosiologi  dalam   usaha  menyelesaikan  masalah  sistem  pendidikan.

*Sila rujuk Schoology untuk aktiviti Kuiznya.

Klik untuk maklumat lanjut:

PengenalanRangka Kursus | Tajuk Tutorial |Topik: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Modul | Tugasan | Forum

Anda boleh juga layari  Mirror Site (Schoology) Access Code: ” 8N8MK-PKT6Z
Aktiviti pembelajaran disediakan pada versi Schoology.